VKI Kalf

Uw gegevens
Dit formulier moet met de dieren meegaan naar de slachterij.

Het formulier moet ten minste 24 uur voor aankomst van de dieren bij de slachterij aanwezig zijn!

Gegevens dieren
Biologisch dier?:
NAW Slachterij: Heinen Vlees, Nijverheidsweg 9, 7021 BX Zelhem, UBN nr: 2279107
Aspecten voedselketeninformatie
Zodra ik dit formulier verstuur, ga ik akkoord met de leveringsvoorwaarden slachtdieren. Om het formulier te kunnen verzenden moet u eerst akkoord gaan.
Alle dieren voldoen aan de leveringsvoorwaarden:
1: Over de status van het herkomstbedrijf, of de regionale gezondheidsstatus van de dieren, is geen relevante informatie te melden.
Voldoet:*
2: Over de gezondheidsstatus van de dieren is geen relevante informatie te melden.
Voldoet:*
3: De dieren bevinden zich niet binnen de wachttermijn van toegediende diergeneesmiddelen / De dieren hebben in de 60 dagen voorafgaande aan de slacht geen behandelingen ondergaan.
Voldoet:*
4:
Er zijn geen aanwijzingen dat er ziekten aanwezig zijn die de veiligheid van het vlees in het gedrang zouden kunnen brengen.
Voldoet:*
5:
Er zijn geen onderzoeksgegevens beschikbaar, die relevant zijn voor de bescherming van de volksgezondheid.
Voldoet:*
6:
Er is geen relevante informatie bekend over eerdere am- en pm-keuringen van dieren van hetzelfde bedrijf.
Voldoet:*
7:
Er is geen relevante informatie bekend over productiegegevens die ziekten aan het licht kunnen brengen.
Voldoet:*
8:
Vul hier de naam en het adres van de dierenarts, die normaliter diensten verleent aan het bedrijf van herkomst.

* Vink aan wat van toepassing is. Waar 'nee' is geantwoord, moeten de afwijkingen hieronder vermeld worden.
Vul de uitkomst in