De slachtdieren leverancier verklaart het volgende over de geleverde dieren:

1. De slachtdieren zijn conform de wettelijk Europese bepalingen geïndentificeerd: alle in Nederland geboren en getogen runderen dragen twee I&R-merken.

2. De slachtdieren zijn niet uitzonderlijk verontreinigd.

3. De slachtdieren zijn gezond, zij zijn geen drager van besmettelijke dierziekten of van andere ziekten die het vlees ongeschikt maken voor consumptie. Indien van toepassing zal expliciet worden aangegeven welke dieren aandoeningen hebben die bijzondere aandacht tijdens het slachtproces noodzakelijk maken.

4. De slachtdieren worden niet binnen de wachttermijn van toegediende dierbehandelingsmiddelen afgeleverd.

5. De slachtdieren zijn niet behandeld met niet-toegelaten middelen.

6. De slachtdieren vertonen geen op de mens overdraagbare ziekten.

7. De slachtdieren zijn niet verontreinigd met schadelijke stoffer.

8. De slachtdieren zijn nuchter (geen voer binnen zes uur voor slachting).

9. De slachtdieren zijn niet zonder melding daarvan verontreinigd met "vreemde lichamen" zoals bijvoorbeeld injectienaalden of inwendige identificatiemiddelen.

10. De slachtdieren worden geleverd met alle relevante en wettelijk voorgeschreven voedselketeninformatie.

11. Één dag voor reguliere slacht zijn de levensnummers van de dieren aanwezig via de email (info@heinenvlees.nl) met de leeftijd erbij vermeld.

12. Mochtende I&R of VKI gegevens niet kloppen en het vlees moet als cat. 3 materiaal worden afgevoerd, dan worden alle extra kosten in rekening gebracht (slacht-, afvoer- en administratiekosten). De dieren zullen dan niet betaald worden.